comic-383541

De GGD Zuid Limburg constateerde bij veel organisaties in zorg en welzijn dat er vragen leven over het thema eenzaamheid en werkzame oplossingen. Reden voor de GGD om hier aandacht aan te besteden. Samen zijn programmamanager Bert Hesdahl en ik aan de slag gegaan.

Eenzaamheid is complex. 90% van de huidige interventies lost eenzaamheid niet op, zo blijkt uit onderzoek. Dat is zonde voor al die mensen die last hebben van eenzaamheid. Het is ook ongelooflijke verspilling van vele uren van professionals en vrijwilligers die met de beste bedoelingen werken aan eenzaamheid.

Seminar inzicht in eenzaamheid

Bewust hebben we daarom gekozen om in een eerste seminar eind september 2016 een heldere uiteenzetting te geven over eenzaamheid. De deelnemers inventariseerden in groepen welke problemen zij tegenkomen als het gaat om eenzaamheid. Vervolgens heb ik in een lezing toegelicht wat eenzaamheid is en welke gevolgen eenzaamheid heeft.  Tevens heb ik een aantal hardnekkige misverstanden aan de orde gesteld:

  • –    eenzaamheid los je niet op met contact
  • –    eenzaamheid en sociaal geïsoleerd zijn niet hetzelfde
  • –    eenzaamheid neemt niet toe
  • –    eenzaamheid komt in aantallen niet vaker voor bij ouderen

 

Daarna zijn de deelnemers weer actief aan de slag gegaan. In groepen is gesproken over de vragen “welke rol heb ik in mijn functie”, “welke verantwoordelijkheid heeft mijn organisatie” en “wie heb ik nodig in een samenwerking”.

Het was een inspirerende bijeenkomst, waarbij veel deelnemers aan het eind heel tevreden waren dat we tijd hebben genomen om het probleem te verkennen en verduidelijken.

De deelnemers hebben een beeldimpressie en de power point toegestuurd gekregen. Tijdens het tweede seminar heb ik toegezegd de power point beschikbaar te stellen. Bij deze de link:

Seminar inzicht in eenzaamheid GGD ZL 2016

 

Seminar Greep op eenzaamheid

Het tweede seminar op 30 maart had als thema “greep op eenzaamheid”.  Doel was om deelnemers eerst meer kennis in handen te geven over criteria die spelen bij de keuze voor een interventie en succesfactoren voor interventies. Bij de voorbereiding waren ook Daniëlle Mestrum en Anneke van Dijk betrokken

Na de pauze was er gelegenheid om in mini workshops kennis te maken met een interventie. Besproken werd voor welke doelgroep in welke situatie deze interventie toepasselijk is. Zo waren de mini workshops een kennismaking met de overwegingen die spelen bij de keuze van aanpak.

globe-862342

In mijn verhaal ben ik gestart met een terugblik op het eerste seminar en een korte uiteenzetting van het probleem als opfrisser en om de nieuwkomers mee te nemen. Vervolgens heb ik me afgevraagd hoe de wereld eruit zou zien wanneer we een goede aanpak van eenzaamheid zouden hebben. Ik heb mijn droom gedeeld met het publiek in een vooruitblik. Vandaaruit keerde ik terug naar onze huidige wereld. De volgende vragen kwamen aan bod:

  • –    Welke criteria spelen een rol bij de aanpak van eenzaamheid?
  • –    Wat zijn factoren die het succes van een interventie bepalen?

 

Ook heb ik de fasen geschetst voor een integrale aanpak van eenzaamheid. Geschetst, omdat bij elke integrale aanpak de keuze voor fasen, doelgroepen en betrokken partijen er anders uit kan zien. Voor de deelnemers aan het seminar en andere belangstellenden stel ik met onderstaande link de presentatie beschikbaar:

Greep op eenzaamheid  30 maart 2017

De GGD Zuid Limburg beraadt zich met de voorbereidingsgroep op een vervolg. Conclusie aan het eind van de middag was dat dit niet in dezelfde vorm van kennisoverdracht moet zijn, maar mogelijk meer gezocht moet worden in een werkgroep, die stappen zet tot een andere aanpak.

Wordt vervolgd…………….