Aanbod

Steeds vaker worden trainingen ingevuld naar de rol die de deelnemers vervullen in de aanpak van eenzaamheid. Bij elke rol passen specifieke kennis en vaardigheden.

  • Wil je als beleidsmedewerker meer kennis?
  • Voer je een eerste gesprek over eenzaamheid?
  • Of ben jij de professional die een intake doet en verwijst naar een passende interventie?
Om u een indicatie te geven, onderstaand de lijn van trainingen die veel gevraagd worden. Alle trainingen worden in overleg op maat gemaakt.

Eenzaamheid is van ons allemaal

In deze interactieve lezing verkennen we de complexiteit van het thema eenzaamheid. Je wordt geprikkeld om na te denken over het thema eenzaamheid, je eigen ervaringen en wat de uitgangspunten zijn voor goede aanpak.

Een frisse blik op eenzaamheid

In deze basis training bespreken we het ontstaan en de gevolgen van eenzaamheid. Wat zijn signalen waar je op kunt letten? Hoe kun je het eerste gesprek aangaan? En naar wie verwijs je dan?

Wegwijs bij eenzaamheid

In deze verdiepingstraining zoomen we verder in op het begrip eenzaamheid. Je maakt kennis met de eenzaamheidstest en leert deze beoordelen. En je leert de criteria aan de hand waarvan je interventies kunt beoordelen. Door het bespreken van casussen gaan we in op de beoordelingscriteria. Ook besteden we aandacht aan het voeren van gesprekken. Want bij mensen die zich langdurig eenzaam voelen is het extra belangrijk dat zij weer hoop en vertrouwen ervaren. Hoe krijg je die cliënt met eenzaamheid in beweging? En wat doe je wanneer iemand echt niet meer kan of wil veranderen?

Creatief Leven

In deze cursus van 8 bijeenkomsten doen de deelnemers bijna spelenderwijs kennis op over eenzaamheid. De cursisten (her)ontdekken wat ze zelf belangrijk vinden, wat ze graag willen. De deelnemer brengt in kaart waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Zo ontstaat langzaam het beeld van de verandering, of de aanvulling die de deelnemer ambieert. Ieder maakt een eigen plan van aanpak en voert dit ook daadwerkelijk uit. Met deze methodiek beschikt iedere cursist over een aanpak voor het leven.

Contactgegevens

Josja Biessen
Termoors 14
6311 BC Ransdaal
T: +31 (0) 610003452
biessen@biessonder.nl
www.biessonder.nl

Overige

Algemene Voorwaarden
Privacy Verklaring
KVK: 14114911
BTW: NL001920180B70
Jeanine Sinke van Het Aandachtshuis en ik trainen dikwijls samen. Het geeft meerwaarde voor de deelnemers en extra plezier in het vak. Beiden zijn we docent/trainer in de opleiding tot Specialist Eenzaamheid. Jeannette Rijks heeft als expert op het gebied van eenzaamheid de enige Post HBO jaaropleiding op het gebied van eenzaamheid ontwikkeld. Samen met haar leid ik al sinds 2016 nieuwe collega's op tot Specialist eenzaamheid.

Alle rechten voorbehouden © 2022, Biessonder
Website beheer en onderhoud: LinQxx - Lokaal gevonden worden

Huisstijl en logo: Reflexties