Privacyverklaring Biessonder

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Biessonder.

Biessonder richt zich op deskundige begeleiding bij eenzaamheid. Biessonder verzorgt daartoe cursussen, trainingen, lezingen en workshops. Ook verstrekt Biessonder informatie en advies.

Uitgangspunt

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Biessonder dan gaat Biessonder daar op de volgende wijze mee om:

 • Biessonder vraagt alleen om persoonsgegevens om het leveren van service, producten en diensten mogelijk te maken.

 • Biessonder vraagt enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor het leveren van de door je gewenste service.

 • Biessonder zal enkel gebruik maken van gegevens die je zelf verstrekt

 • Biessonder zal deze gegevens nooit aan derden verkopen. Ze worden enkel aan derden verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor het regelen van service, producten en diensten of vanwege een wettelijke verplichting.

Biessonder maakt bewust geen gebruik van cookies, pixels of vergelijkbare technieken. Jij vindt ons, Biessonder volgt je niet.

Om welke gegevens gaat het:

 • Voor en -achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Doel van het verzamelen van gegevens:

De gegevens worden gevraagd, opgeslagen en gebruikt om services, diensten en producten te kunnen leveren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het versturen van mailings omtrent producten en diensten en services
 • Het opnemen van contact -zowel online en offline- indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afleveren van goederen en diensten

Waar worden uw gegevens bewaard:

De gegevens die Biessonder ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Formulieren en mail via de website

De website en back-ups van de website worden gehost bij  Blok Webdesign.

Gegevens die je achterlaat op de website van Biessonder zijn op de servers van TransIP opgeslagen. De e-mail van Biessonder wordt gehost bij TransIP. Als je contact opneemt via de formulieren op de website of via de mail, worden die mails opgeslagen op de servers van TransIP.

 • Nieuwsbrieven en mailings

De nieuwsbrieven en mailings worden verzonden met ActiveCampaign. Op het moment dat je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijsten binnen ActiveCampaign

 • Mail en telefonisch contact

Wanneer je direct mailt of wanneer we telefonisch contact hebben kunnen je  gegevens worden opgeslagen in mijn account bij Google (gmail/contactpersonen).

Op onze website zijn knoppen geplaatst om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn  afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Beveiliging:

Biessonder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Biessonder.

Daarnaast wordt je bezoek aan mijn website beveiligd door SSL techniek. Dit betekent dat je verbinding met de website van Biessonder privé is. Je herkent de gecertificeerde beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Je rechten:

Recht op opzeggen nieuwbrief, mailings of andere services

Jouw  e-mailadres en naam worden opgeslagen in ActiveCampaign. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je echter op elk moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden je gegevens op te vragen die bij Biessonder zijn vastgelegd. Dit kunt je doen door een e-mail te sturen naar Biessonder biessen@biessonder.nl . Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

Recht op rectificatie

Indien je gegevens niet kloppen of veranderd zijn, heb je het recht om dit te laten aanpassen door Biessonder. De gegevens omtrent de nieuwsbrief of mailings kunt je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op het wissen van gegevens

Indien je niet wilt dat Biessonder je gegevens langer vastlegt, heb je het recht om deze gegevens te laten wissen door Biessonder. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of wissen door jouwis gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Biessonder streeft er naar zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je verzoek te reageren.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Biessonder niet correct met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nlcontact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Plichten:

Biessonder verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, te weten een ideëel en/of commercieel belang. Denk hierbij aan de bovengenoemde diensten. Je gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden. Je gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die door jou verplicht aangeleverd dienen te worden, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten.

Disclaimer:

De informatie in deze verklaring is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Het is onvermijdelijk een momentopname. Ontwikkelingen in werkwijze van Biessonder of partijen die namens haar gegevens bewaren zijn daarom mogelijk niet of onvolledig vermeld.