Skip to main content

Aanbod

Steeds vaker worden trainingen ingevuld naar de rol die de deelnemers vervullen in de aanpak van eenzaamheid. Bij elke rol passen specifieke kennis en vaardigheden.

  • Wil je als beleidsmedewerker meer kennis?
  • Voer je een eerste gesprek over eenzaamheid?
  • Of ben jij de professional die een intake doet en verwijst naar een passende interventie?
Om je een indicatie te geven, onderstaand de lijn van trainingen die veel gevraagd worden. Alle trainingen worden in overleg op maat gemaakt.

Eenzaamheid is van ons allemaal

In deze interactieve lezing verkennen we de complexiteit van het thema eenzaamheid. Je wordt geprikkeld om na te denken over het thema eenzaamheid, je eigen ervaringen en wat de uitgangspunten zijn voor goede aanpak.

Een frisse blik op eenzaamheid

In deze basis training bespreken we het ontstaan en de gevolgen van eenzaamheid. Wat zijn signalen waar je op kunt letten? Hoe kun je het eerste gesprek aangaan? En naar wie verwijs je dan?

Wegwijs bij eenzaamheid

In deze verdiepingstraining zoomen we verder in op het begrip eenzaamheid. Je maakt kennis met de eenzaamheidstest en leert deze beoordelen. En je leert de criteria aan de hand waarvan je interventies kunt beoordelen. Door het bespreken van casussen gaan we in op de beoordelingscriteria. Ook besteden we aandacht aan het voeren van gesprekken. Want bij mensen die zich langdurig eenzaam voelen is het extra belangrijk dat zij weer hoop en vertrouwen ervaren. Hoe krijg je die cliënt met eenzaamheid in beweging? En wat doe je wanneer iemand echt niet meer kan of wil veranderen?

Creatief Leven

Creatief Leven is een erkende interventie voor iedereen die eenzaamheid als een last ervaart en daarin graag verandering wil brengen. Ik ben gecertificeerd om deze cursus te geven. Wil jij in jouw organisatie of binnen je gemeente een interventie inzetten die mensen helpt om zelf weer sturing te geven aan hun leven en om te gaan met gevoelens van eenzaamheid? Lees dan hier verder welke mogelijkheden er zijn.