Eenzaamheid, Oorzaak & Gevolg

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is een signaal van het lichaam dat er iets ontbreekt in jouw verbinding met  anderen. Dat is een persoonlijke ervaring. U herkent het volgende vast wel: de één heeft genoeg aan één goede vriend(in) waarmee je alles kunt delen, de ander voelt zich gelukkig met een hele schare contacten.

Eenzaamheid is een verdrietig gevoel van leegte en het gaat gepaard met gevoelens van verdriet, angst, zinloosheid en machteloosheid. Het wordt op tal van manieren uitgedrukt als een gevoel van niet verbonden zijn met jezelf, met anderen en met de wereld. Vaak drukken mensen het ook uit als een fysiek gevoel, een gat in mijn hart of een zwart gat in mijn buik.

Eenzaamheid en sociaal isolement worden vaak door elkaar gebruikt. Het zijn echt verschillende begrippen! Eenzaamheid zegt iets over jouw persoonlijke gevoel, sociaal isolement is een feitelijke situatie.

Iemand die sociaal geïsoleerd is, heeft een te klein netwerk om situaties waarin hulp nodig is op te vangen.

Eenzaamheid vergt dan ook een heel andere aanpak!

Wat kun je doen aan eenzaamheid?

Waardoor ontstaat eenzaamheid?

Eenzaamheid ontstaat vaak na een ‘life event’. Hiermee wordt een grote gebeurtenis in je leven bedoeld. In 1967 ontdekten de onderzoekers Holmes en Rahe de samenhang tussen het optreden van ziektes en bepaalde gebeurtenissen in het leven. Holmes en Rohe stelden de volgende lijst samen:

 • overlijden van een partner, naaste familie of een goede vriend

 • echtscheiding, scheiding van tafel en bed

 • gevangenisstraf

 • persoonlijke verwonding of ziekte

 • huwelijk

 • ontslag

 • pensioen

 • verandering in gezondheid familielid

 • zwangerschap

 • seksuele problemen

 • gezinsuitbreiding

 • een grote aanpassing op het werk

 • verandering in financiële situatie

 • verandering van werk

 • ruzies met huwelijkspartner of huwelijks verzoening

Is het je opgevallen dat er ook gebeurtenissen op de lijst staan die wij meestal als ‘positief’ zien, zoals een zwangerschap of een nieuwe baan?

Daarnaast kan eenzaamheid ook ontstaan of versterkt worden door omstandigheden zoals:

 • uitsluiting, denk aan pesten of bepaalde groepen uitsluiten in onze maatschappij

 • niet mee kunnen doen door te weinig inkomen of verminderde mobiliteit

Wanneer je je net na zo’n gebeurtenis eenzaam voelt, is dat heel normaal. Wanneer het gevoel te lang aanhoudt (9 maanden tot 1 jaar) of wanneer eenzaamheid langzaam je leven gaat beheersen, is het van belang om in actie te komen!

Wat gebeurt er als je niets aan eenzaamheid doet?

Laat ik nog eens voorop stellen dat je eenzaam voelen heel normaal is. Ieder mens heeft dit bij tijd en wijle. Het is een normaal menselijk signaal dat er iets ontbreekt in je verbinding met anderen. Zeker na een grote verandering in je leven, kan eenzaamheid toeslaan.

Wanneer je merkt dat het gevoel van eenzaamheid aanhoudt, wanneer het eerder sterker wordt dan minder, wanneer je er al langer dan 1 jaar mee rondloopt…. Dan is het tijd om in actie te komen!

Wanneer je te lang rondloopt met een gevoel van eenzaamheid loop je grote risico’s. Uit onderzoek blijkt dat langdurige last van eenzaamheid schadelijk is voor je gezondheid. Door eenzaamheid loop je risico op een verhoogde bloeddruk. Je hebt een hoger stressniveau en de kans op een depressie is groter. Bij het leggen van contacten ervaar je een steeds grotere drempel. Je neemt moeilijker beslissingen en je zelfvertrouwen en sociale vaardigheden worden minder.

Laat het je niet gebeuren! Er is echt veel meer aan je last van eenzaamheid te doen, dan je nu wellicht denkt!

Wees eenzaamheid de baas!