Skip to main content

De aanpak in praktijk

Ik ondersteun gemeentes en maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van een eigen succesvolle en duurzame aanpak van eenzaamheid. Je krijgt doordachte, onderbouwde en creatieve begeleiding op maat bij jouw proces. Gestructureerd, want we werken samen aan de hand van een stappenmodel. Vanzelfsprekend sluit ik aan bij de vraag die jij op dat moment hebt. Bij de stap die jij te nemen hebt. En we houden samen rekening met wat er al goed werkt.
Uitgangspunt is dat uiteindelijk elke burger weet wat eenzaamheid is en wat hij er zelf aan kan doen. Dat betekent voorlichting over de eenzaamheid. Wat doet het met je en wat kun je er zelf aan doen. Duidelijk maken dat eenzaamheid normaal is, dat iedereen dat gevoel kent en wel eens ervaart. En dat het belangrijk is om in actie te komen op het moment dat eenzaamheid te lang duurt. Heldere uitleg hierover krijg je in dit filmpje.
Zolang de juiste kennis nog niet bij elke burger bekend is, zetten we ketens op. Ketens die beginnen met mensen die het eerste gesprek kunnen voeren over eenzaamheid en weten waar mensen terecht kunnen. Daar staan dan weer goed opgeleide mensen klaar voor die kunnen helpen bij het zetten van de juiste vervolgstappen.
Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Praktijkvoorbeelden

Opzet van ketens in Middelburg

In Middelburg heeft gemeente Middelburg in het kader van het lokaal preventieakkoord het project Vitale jonge ouders gefinancierd. Uit onderzoek is bekend dat zo’n 60% van de jonge moeders zich ernstig eenzaam voelt na de geboorte van het (eerste) kind.
Welzijn Middelburg en GGD jeugdgezondheid zijn partner in dit project. Opzet is om jonge ouders te informeren over de mogelijkheid van het ontstaan van gevoelens van eenzaamheid. En hen informatie aan te reiken waar ze terecht kunnen. Tevens worden ouders bewust gemaakt dat ook kinderen gevoelens van eenzaamheid kunnen hebben. Diverse organisaties, met name vanuit de kraamzorg zijn aangehaakt. Binnen Welzijn Middelburg wordt een medewerker opgeleid tot spin in het web.
Er zijn zo’n 25 mensen opgeleid om het eerste gesprek te voeren of als intaker beter te kunnen diagnosticeren en verwijzen. In een half jaar zijn ruim 200 jonge ouders voorgelicht. Inmiddels is het project ingebed in de werkwijze van betrokken organisaties.
De gemeente zet nu vast in op Creatief Leven als aanpak van eenzaamheid, naast bestaande contactinterventies.
Voor een tweede keten in Middelburg heb ik de opleiding verzorgd, zodat vanuit eenzelfde visie op eenzaamheid wordt gewerkt. Deze keten is opgezet vanuit het platform eenzaamheid Walcheren. Het betreft het opleiden van ondernemers voor het voeren van een eerste gesprek.

Werken aan kennis en competenties

In Brabant heb ik voor een organisatie voor Welzijn Ouderen zowel vrijwilligers als professionals getraind. Hun visie op de aanpak van eenzaamheid hebben zij als volgt geformuleerd:
  • Eenzaamheid is normaal, last van eenzaamheid niet. Daar kun je dikwijls wat aan doen.
  • Eigen regie. Waar mogelijk zelf aanpakken; waar nodig met hulp. Dit sluit uitstekend aan bij ‘positief gezond’ en burgerparticipatie.
  • Het gesprek over eenzaamheid aangaan vanuit verbondenheid en mogelijkheden van de ander. Dit vergt vaardigheden en kennis.
  • Het huidige aanbod is mooi. Op basis van de huidige kennis over eenzaamheid is het goed aanvullingen te doen hierop.
Trainingen zijn ingezet voor het voeren van een eerste gesprek, verdiepend gesprek en intake en verwijzing. Inmiddels wordt de samenwerking gezocht met andere organisaties binnen de gemeente.

Opleiden van teams

In Zeeland zijn in 2022 diverse wijkteams opgeleid met een verdiepingstraining. Afhankelijk van subsidies wordt Creatief Leven ingezet als interventie om eenzaamheid aan te pakken.

Meewerken aan voorlichting

Good Veurein maakte een prachtige film over eenzaamheid voor Maastricht en het Limburgse Heuvelland. Ik gaf een workshop en een interview hiervoor.

Het project euPrevent PROFILE, gericht op het voorkomen van eenzaamheid in de Euregio, is sinds twee jaar actief. Op 1 juni 2023 is een activiteitenconferentie georganiseerd voor deelnemers uit de hele Euregio Maas-Rijn.
Tijdens het middagdeel heb ik diverse internationale groepen een korte voorlichting gegeven over de cursus Creatief Leven. De cursus is inmiddels opgenomen in hun overzicht van best practices.

Zelf doen

Voor degene die eenzaamheid als een last ervaart, streven we naar zelfsturing waar mogelijk. Ook in mijn begeleiding in jouw organisatie werken wij samen toe naar het moment dat je alle kennis in huis hebt, zodat mijn ondersteuning niet meer nodig is.
Wil je hier meer over weten? Bekijk deze video.

Alleen trainen kan ook

Wanneer je mijn video hebt bekeken is je vast opgevallen dat een belangrijk deel van de begeleiding uit voorlichting en training bestaat.
Dikwijls start een organisatie met een bijeenkomst voor alle betrokkenen om een eerste draagvlak te creëren voor een gezamenlijke visie en aanpak. Daarna worden de mensen opgeleid, toegespitst op ieders specifieke rol. De één voert het eerste gesprek, de ander diagnosticeert en verwijst en de volgende voert interventies uit. Voor elke rol is specifieke kennis en zijn specifieke vaardigheden belangrijk.
De trainingen zijn ook los van een begeleidingstraject in te kopen. Ik verzorg zowel live als online opleidingen. Op de pagina trainingen lees je meer over de verschillende mogelijkheden.
Neem gerust vrijblijvend contact op om te kijken wat het meest geschikt is voor jouw gemeente of organisatie: een gestructureerde aanpak of een losse training. Ik licht graag toe waar elk van de vermelde trainingen in het model past en welke toegevoegde waarde deze heeft in het geheel.

Bijdrage aan brede bewustwording

Artikel Flair

In de Flair verscheen een speciaal dossier over eenzaamheid. Hiervoor heb ik inhoudelijke informatie aangeleverd.
Heel mooi dat er een verwijzing in staat naar de eenzaamheidstest en de website van de specialisten eenzaamheid. Klik hier als je het artikel wilt lezen.
Het artikel is van week 43 2023.

Trainer en docent

Faktor5

Vanaf 2016 ben ik werkzaam als trainer/ docent binnen de post hbo-opleiding van Faktor5. De online academie voor deze opleiding heb ik mede geschreven.

Meek2

Sinds 2020 verzorg ik de trainingen over eenzaamheid voor Meek2. Een dagtraining ‘zie mij’ met een open inschrijving, of een training op maat incompany.